เพิ่มลายเซ็น (Signature)


เพิ่มลายเซ็น (Signature)

1. เลือก "การตั้งค่า" รูปเฟืองแถบบนขวา

2. เลือก "จดหมาย" ที่การตั้งค่าแอปของคุณ

3. เลือกหัวข้อ "เค้าโครง"

4. แล้วเลือก "ลายเซ็นอีเมล"

5. ติ๊กเลือก "การใส่ลายเซ็น" ที่ต้องการ และเพิ่มลายเซ็นลงช่อง (ตามรูปตัวอย่าง)

6. เพิ่มเสร็จแล้วให้คลิก "บันทึก"