แยกประเภทอีเมล (Category)


แยกประเภทอีเมล (Category)

1. ติ๊กเลือก อีเมล ที่ต้องการแยกประเภท

2. คลิกที่ตัวเลือก "ประเภท" (ตรงแถบด้านบน) แล้วเลือกสีที่ต้องการ

แยกประเภทอีเมล (Category)

3. จะเห็นสีที่แบ่งประเภทไว้ (ตามรูป)

แยกประเภทอีเมล (Category) แยกประเภทอีเมล (Category)

        - ผู้ใช้งานสามารถ สร้างประเภทใหม่ และ เปลี่ยนสีประเภทได้

          โดยคลิกที่ปุ่ม "ประเภทใหม่" แล้ว ให้กรอก "ชื่อประเภท" ที่ต้องการแล้ว Enter

          หากต้องการแก้ไขสีประเภท ให้คลิก "จัดการประเภท"

แยกประเภทอีเมล (Category) 

        - กำหนดชื่อ "ประเภทใหม่"

แยกประเภทอีเมล (Category)

        - สามารถ จัดการหรือเพิ่มประเภท ด้วยการ เพิ่มประเภทใหม่ สามารถ กำหนดสีประเภทเองได้