เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password)


เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password)

1. คลิกที่ "บัญชีผู้ใช้งาน" >> เลือก "บัญชีของฉัน"

เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password)

2. คลิกที่ "ตั้งค่า" (รูปฟันเฟือง) >> เลือก "รหัสผ่าน"

เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password)

3. หน้าเปลี่ยนรหัสผ่านจะปรากฏ

     ให้กรอก "รหัสผ่านเก่า"

     กรอก "รหัสผ่านใหม่"

     และ กรอก "รหัสผ่านใหม่" อีกครั้งเพื่อยืนยันรหัสผ่าน

     เสร็จแล้ว คลิก "ส่ง"