อีเมลกลุ่ม (Email Group)


อีเมลกลุ่ม (Email Group)

1. คลิกที่ " + " เพื่อเริ่มการสร้างกลุ่ม

อีเมลกลุ่ม (Email Group)

2. กรอก "ชื่อกลุ่ม" (หากชื่อกลุ่มไม่ซ้ำ จะถูกเพิ่มให้เป็นที่อยู่อีเมลอัตโนมัติ ตามรูป)

3. สามารถเพิ่มคำอธิบายของกลุ่มได้ที่ช่องคำอธิบาย

4. ตั้งค่า ความเป็นส่วนตัวเฉพาะสมาชิกในกลุ่ม หรือ เปิดให้ทุกคนในองค์กรเห็นแบบสาธารณะ

5. เสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม "สร้าง"

อีเมลกลุ่ม (Email Group)

6. ถัดมา ให้เพิ่มสมาชิกลงในกลุ่ม (โดยพิมพ์ชื่อผู้ติดต่อ)

จากนั้น คลิกที่ชื่อแล้วจะเห็นรายชื่อสมาชิก (ตามรูป)

7. เสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม "เพิ่ม"

อีเมลกลุ่ม (Email Group)

ผู้ใช้งานสามารถเริ่มต้นใช้งานกลุ่ม ประกอบด้วยฟังก์ชัน

   - เริ่มต้นการสนทนา : สามารถอ่านการสนทนาของกลุ่ม หรือเริ่มการส่งอีเมลด้วยตัวเอง

   - เพิ่มไปยังไซต์ : สามารถแชร์และทำงานร่วมกันใน SharePoint

   - แชร์ไฟล์ : ดู แก้ไข และแชร์ไฟล์ของกลุ่มทั้งหมด รวมถึงสิ่งที่แนบมากับอีเมล

   - เชื่อมต่อแอปต่างๆ : เชื่อมต่อแอปต่างๆ เช่น Twitter