ตั้งค่าอีเมลขยะ


ตั้งค่าอีเมลขยะ

1. ติ๊กเลือกอีเมลที่ต้องการ >> คลิก "จัดเป็นขยะ"

2. ตัวเลือกจัดการกับอีเมล ประกอบด้วย

     - จัดเป็นขยะ

     - ฟิชชิ่ง

     - ยกเลิกการสมัครใช้งาน

ในตัวอย่างนี้จะเลือก "จัดเป็นขยะ"

ตั้งค่าอีเมลขยะ

3. ระบบจะให้รายงานว่าเป็นอีเมลขยะ คลิก "รายงาน"

ตั้งค่าอีเมลขยะ

4. อีเมลที่ได้เลือก จะถูกย้ายเข้าสู่โฟลเดอร์ "อีเมลขยะ" ทันที