เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ (Add Contact)


เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ (Add Contact)

1. คลิกที่ปุ่ม " +ใหม่ "

เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ (Add Contact)

2. กรอก "ชื่อ" ผู้ติดต่อ

3. กรอก "นามสกุล" ผู้ติดต่อ

4. กรอก "อีเมล" ผู้ติดต่อ

5. กรอก "ชื่อผู้ติดต่อ" ที่ต้องการให้แสดงแทนชื่ออีเมล

6. กรอกข้อมูลอื่น ๆ ของผู้ติดต่อ เสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม "บันทึก"

เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ (Add Contact)

ดูรายชื่อผู้ติดต่อได้ที่ "รายชื่อผู้ติดต่อของคุณ" คลิกเข้าไปแล้วจะพบกับรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมด