การสร้างกิจกรรม


การสร้างกิจกรรม

การสร้างกิจกรรม สามารถ ทำได้สองวิธี คือ
1. คลิกบนปฏิทิน และเพิ่มกิจกรรม โดยเพิ่มจากหน้าต่างเล็กๆที่ปรากฎขึ้นมา(รูปที่ 2-4)
2. คลิกบนปฏิทิน แล้วกดที่ ตัวเลือกอื่น บนหน้าต่างเล็กๆที่ปรากฏ (รูปที่ 5-7)

การสร้างกิจกรรม

1.1 คลิก วันที่ต้องการสร้างกิจกรรม บนปฏิทิน จะมีหน้าต่างปรากฏ เพื่อให้เพิ่มชื่อและเวลาที่ต้องการสร้างกิจกรรมบนปฏิทิน

การสร้างกิจกรรม

1.2 พิมชื่อกิจกรรมที่ต้องการเพิ่มบนปฏิทิน  เช่น ตัวอย่างในรูป ใช้ชื่อ "Meeting"

จากนั้น สามารถเลือกได้ว่าจะกำหนดหัวข้อเป็น กิจกรรม  เตือนความจำ หรือจะเปลี่ยนเป็น ช่วงการนัดหมายก็ได้ โดยคลิกบนตัวเลือกที่ต้องการ

การสร้างกิจกรรม

1.3 จากนั้นให้คลิกที่ วันที่ และ เวลา เพื่อกำหนดบนกิจกรรม เสร็จแล้วให้กด "บันทึก"

การสร้างกิจกรรม

2.1 คลิกที่ "ตัวเลือกอื่น"

การสร้างกิจกรรม

2.2 หน้าการเพิ่มรายละเอียดกิจกรรมจะปรากฏ ให้ใส่ ชื่อกิจกรรม, วันที่, และ เวลา ตามที่ต้องการกำหนด
และสามารถเพิ่ม สถานที่ประชุม, รูปแบบการประชุม, กำหนดการแจ้งเตือน, การแสดงผล, และ เพิ่มคำอธิบายต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ และสามารถเพิ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้อีกด้วย
เมื่อเพิ่มรายละเอียดต่างๆ เสร็จแล้ว ให้ คลิกที่ "บันทึก"

การสร้างกิจกรรม

2.3 กิจกรรมที่เราได้สร้าง ก็จะปรากฏบนปฏิทิน ดังรูป

ขั้นตอนการทำ การสร้างกิจกรรม ในรูปแบบวิดีโอ