เชิญผู้ติดต่อเข้าร่วมการนัดหมาย


เชิญผู้ติดต่อเข้าร่วมการนัดหมาย

1. เลือก "+ ใหม่"

เชิญผู้ติดต่อเข้าร่วมการนัดหมาย

2. กรอก "หัวข้อ" การนัดหมาย

3. "สถานที่" นัดหมาย

4. เลือก "วันที่ และ เวลา" ที่นัดหมาย

5. เลือก "การแจ้งเตือน" หากต้องการให้มีการแจ้งเตือนการนัดหมาย

6. เลือก "ช่วงเวลาที่ต้องการให้แจ้งเตือน"

7. สำหรับ "เพิ่มข้อความ" เกี่ยวกับการนัดหมาย

8. "เพิ่มผู้ติดต่อ" ที่ต้องการเชิญให้เข้าร่วมการนัดหมาย

9. "รายชื่อ" ผู้เข้าร่วมการนัดหมาย

10. เสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม "ส่ง"

ระบบจะส่งอีเมล เพื่อเชิญให้ผู้ติดต่อ รับทราบการนัดหมาย ตามวันและเวลาที่ตั้งไว้