การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน (Edit User)


การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน (Edit User)

1. ไปที่หน้า ผู้ใช้  เลือก ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่
2. คลิกเลือก ชื่อผู้ใช้ที่ต้องการแก้ไข

 

การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน (Edit User)

3. เมื่อเข้ามาที่ข้อมูลผู้ใช้งานแล้ว สามารถเลือกแก้ไขข้อมูลในส่วนที่ต้องการ โดยคลิกที่ " แก้ไข " และเริ่มแก้ไขได้ทันที