Forward แบบ Routing (ผู้รับหลายคน)


Forward แบบ Routing (ผู้รับหลายคน)

1. เมนู " ศูนย์การจัดการ " >> เลือก Exchange

Forward แบบ Routing (ผู้รับหลายคน)

2. เข้ามาที่ ศูนย์การจัดการ Exchange >> เลือก " กฎ "

Forward แบบ Routing (ผู้รับหลายคน)

3. คลิกที่ปุ่ม " + "  >> เลือก " สร้างกฎใหม่ "

Forward แบบ Routing (ผู้รับหลายคน)

4. เพิ่ม " ชื่อกลุ่ม " ที่ต้องการ

Forward แบบ Routing (ผู้รับหลายคน)

5. เลือก " ผู้รับคือ.. "

Forward แบบ Routing (ผู้รับหลายคน)

6. จากนั้นคลิกเลือก " ที่อยู่อีเมล " ของผู้รับ

เมื่อได้อีเมลแล้ว คลิก " เพิ่ม " เสร็จแล้วเลือก " ตกลง "

Forward แบบ Routing (ผู้รับหลายคน)

7. ถัดมาเลือก " ส่งสำเนาลับของข้อความถึง.. "

Forward แบบ Routing (ผู้รับหลายคน)

8. เลือก " อีเมลที่จะส่งสำเนา "

เมื่อได้อีเมลแล้ว คลิก " เพิ่ม " เสร็จแล้วคลิก " ตกลง "

Forward แบบ Routing (ผู้รับหลายคน)

9. ตรวจสอบอีเมลผู้รับ และ อีเมลที่จะส่งสำเนาถึง เสร็จแล้ว เลือก " บันทึก "

Forward แบบ Routing (ผู้รับหลายคน)

เสร็จแล้วจะเห็น Forward Routing ที่ได้สร้างไว้