กลุ่ม (Group)


สร้างและจัดการกลุ่มภายในองค์กร โดย Office 365

กลุ่ม (Group)

1. เลือกเมนู " กลุ่ม "

2. จากนั้นคลิก " +เพิ่มกลุ่ม "

กลุ่ม (Group)

3. เลือก " ชนิดกลุ่ม " (ในตัวอย่างนี้จะเลือกเป็น Office 365)

 

4. กรอก " ชื่อกลุ่ม " (ถ้าชื่อกลุ่มไม่ซ้ำจะถูกเลือกให้เป็นที่อยู่อีเมลโดยอัตโนมัติ)

5. " ที่อยู่อีเมล " จะถูกตั้งตามชื่อกลุ่มโดยอัตโนมัติ (หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่อีเมล ให้เปลี่ยนที่ชื่อกลุ่ม)

6. เพิ่มคำอธิบายเกี่ยวกับกลุ่ม

7. เลือก ความเป็นส่วนตัว สำหรับกลุ่ม

        - เฉพาะสมาชิกที่สามารถดูเนื้อหาของกลุ่มได้

        - ตั้งเป็นสาธารณะ เพื่อให้ทุกคนสามารถดูเนื้อหาของกลุ่มได้

8. เลือกเจ้าของผู้ดูแลกลุ่ม

กลุ่ม (Group)

9. เลือกรายชื่อ " ผู้ดูแลกลุ่ม " >> แล้ว คลิก " เพิ่ม "

กลุ่ม (Group)

10. ตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ คลิกที่ปุ่ม " เพิ่ม "

กลุ่ม (Group)

11. เพิ่มกลุ่มเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม " ปิด "