การแชร์ปฎิทินให้เพื่อน


การแชร์ปฎิทินให้เพื่อน

1. ไปที่ "ปฏิทิน"


การแชร์ปฎิทินให้เพื่อน

2. ไปที่ "ปฏิทินของฉัน" และเลือก "แชร์ปฏิทินนี้"


การแชร์ปฎิทินให้เพื่อน 

3. ให้พิมพ์ชื่อเมลที่ต้องการแชร์ปฏิทินในช่องที่ขีดเส้นใต้ จากนั้นกด "บันทึก" เสร็จสิ้นขั้นตอน