วิธีใช้งาน BCC


วิธีใช้งาน BCC

1. เมนู " ศูนย์การจัดการ " >> เลือก " Exchange "

วิธีใช้งาน BCC

2. เข้ามาที่ ศูนย์การจัดการ Exchange >> เลือก " กฎ "

วิธีใช้งาน BCC

 

3. คลิกที่ปุ่ม " + "  >> เลือก " ส่งข้อความและบันทึกสำเนาสำหรับตรวจทาน "

วิธีใช้งาน BCC

4. หน้ากฏใหม่จะปรากฏ ให้ใส่ " ชื่อหัวข้อ " สำหรับทำ BCC

วิธีใช้งาน BCC

5. เลือก " นำไปใช้กับข้อความทั้งหมด "

วิธีใช้งาน BCC

6. จากนั้นคลิกเลือก " ที่ส่งสำเนาลับของข้อความถึง… " 

วิธีใช้งาน BCC

7. จะมีหน้าต่างให้เลือกอีเมล คลิกเลือกอีเมลที่ต้องการ จากนั้น คลิกปุ่ม " เพิ่ม " และคลิก " ตกลง "

วิธีใช้งาน BCC

 

8. คลิก " บันทึก " ในหน้ากฏใหม่ จากนั้น ระบบจะแจ้งคำเตือน (ตามรูป) ให้คลิก " ใช่ "

วิธีใช้งาน BCC

 

9. เสร็จแล้วจะเห็น ข้อมูลในส่วนของ BCC ที่ได้สร้างไว้