นำเข้ารายชื่อผู้ใช้งาน (Import User)


นำเข้ารายชื่อผู้ใช้งาน (Import User)

1. เข้าไปที่หน้า " ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ "

2. คลิกปุ่ม " เพิ่มเติม " แล้วเลือก " นำเข้าผู้ใช้หลายคน "

นำเข้ารายชื่อผู้ใช้งาน (Import User)

 

3. ดาวน์โหลดตัวอย่างแบบฟอร์มไฟล์ CSV เพื่อเพิ่มรายชื่อ

4. เมื่อได้ไฟล์แล้ว ให้ คลิกที่ปุ่ม " เรียกดู " แล้วเลือกไฟล์รายชื่อ

นำเข้ารายชื่อผู้ใช้งาน (Import User)

5. คลิก " ตรวจสอบ " ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายชื่อในไฟล์ที่อัปโหลดไป

หากถูกต้องและไม่ต้องแก้ไขส่วนใด ระบบจะแจ้งตามภาพ

6. แล้วคลิก " ถัดไป "

นำเข้ารายชื่อผู้ใช้งาน (Import User)

7. ติ๊กเลือก สถานการณ์ลงชื่อเข้าใช้ ติ๊กเลือก " อนุญาตการลงชื่อเข้าใช้ "

8. มอบสิทธิ์การใช้งานระบบให้กับผู้ใช้งานในองค์กร โดยเลือกเปิดการใช้งาน

นำเข้ารายชื่อผู้ใช้งาน (Import User)

9. เปิดการใช้งานให้กับผู้ใช้งานแล้ว ให้คลิกเลือก  " ถัดไป "

นำเข้ารายชื่อผู้ใช้งาน (Import User)

10. สามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่ได้ Import เข้าไป หรือ จะเลือกส่งไฟล์ให้กับผู้รับทีต้องการระบุอีเมลได้ โดยกรอกอีเมลผู้รับไฟล์ แล้ว คลิก " ส่งแล้วปิด "

รายชื่อที่ได้ Import มาทั้งหมด จะปรากฏที่หน้าผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่