วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ POP3


วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ POP3

1 เปิดหน้า Control Panel  >> เลือก Mail (Microsoft Outlook)

 

 

วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ POP3

2 ในหน้าต่าง Mail Setup  >> เลือก Show Prafiles

 


วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ POP3

3 เลือก Add..  >> แล้วกด OK

 

 

วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ POP3

4 เลือก Manual setup or additional server types  >> กด Next

 

 

วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ POP3

5 เลือก POP or IMAP  >> กด Next

 

 

วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ POP3
 

6 จะปรากฏหน้าต่าง POP and IMAP Account Settings ให้ กรอกข้อมูลที่ช่องว่างทุกช่อง  ในตัวอย่างนี้ จะใช้ชื่อ “Support”

Your Name : ใส่ชื่อผู้ใช้งาน

Email Address : ใส่ชื่ออีเมลของคุณ

Account Type : POP3

Incoming mail server : pop.gmail.com

Outgoing mail server : smtp.gmail.com

User Name : ใส่ชื่อผู้ใช้งาน

Password : ใส่รหัสผ่านสำรับเข้าใช้งาน

     หลังจากกรอกข้อมูลครบทุกช่องแล้วให้กดที่ “ More Settings..”

 

 

 

วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ POP3

7 จะมีหน้าต่าง Internet Email Setting ปรากฏขึ้นมา ให้เลือกเมนู “Outgoing Server” ให้กดที่ “My outgoing server” ตามรูปตัวอย่าง จากนั้นกดที่เมนู “Advanced”

 

 

วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ POP3
8 เมื่อกดที่เมนู Advanced แล้วให้ใส่ค่า Port

Incoming server :  995
และ ติ๊กเลือก "This server requires an encrypted connection(SSL/TLS)"

Outgoing server  : 587  STARTTLS
 

ในส่วน "Delivery" สามารถเลือกได้ว่าต้องการให้เก็บข้อมูลไว้บน Server ตลอดไป
หรือ เก็บไว้บน Server กี่วัน หรือ ให้ลบทันทีเมื่อดูดข้อมูลลง PC แล้ว
*ตัวอย่างในภาพคือ ตั้งให้เก็บข้อมูลไว้บน Server 14 วัน หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกลบออกไป

เมื่อใส่ค่าตามตัวอย่างเรียบร้อยแล้วให้กด “OK

 

 

วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ POP3
9 กลับมาที่หน้า POP and IMAP Account Settings ให้กด “Next”

 

 

วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ POP3

10 จะมีหน้า Test Account Settings ปรากฏขึ้นมาเป็นการรีเช็ครหัสผ่านให้อีกครั้งว่ากรอกรหัสอีเมลถูกหรือผิด หากผิดจะขึ้นสัญลักษณ์ แต่ถ้าหากกรอกรหัสอีเมลถูกจะเป็นดังรูปตัวอย่าง ให้กด “Close”

 

 

วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ POP3

11 จากนั้นให้กด “Finish”

 

 

วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ POP3

12 จากนั้นกลับมาหน้า Control Panel  >> เลือก Mail (Microsoft Outlook)

 

 

วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ POP3

13 เลือก Show Prafiles

 

 

วิธี New Profile บน Microsoft Outlook แบบ POP3

14 เลือก Profile ที่สร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่  >>  แล้วกด “OK

หลังจากนั้นเปิดโปรแกรม Outlook แล้วเริ่มใช้งานได้เลย