วิธีปิด Login Challenge


วิธีปิด Login Challenge ( ปิดคำถามระบุตัวตนเป็นเวลา 10 นาที )

 

วิธีปิด Login Challenge

1. มาที่หน้าคอนโซลผู้ดูแลระบบ เลือก "ผู้ใช้งาน"

 

 

วิธีปิด Login Challenge

2. คลิกเข้าไปที่ User ที่ต้องการปิด Login Challenge

 

 

วิธีปิด Login Challenge

3. เลือก "ความปลอดภัย"

 

 

วิธีปิด Login Challenge

4. เลือก "คำถามในการเข้าสู้ระบบ"

 

 

วิธีปิด Login Challenge

5.1 คลิก "ปิดเป็นเวลา 10 นาที"
5.2 กด "เสร็จสิ้น"