การตั้งค่า G-suite บนเครื่อง Mac OS


 

การตั้งค่า G-suite บนเครื่อง Mac OS

1. คลิกเลือกไอค่อนการตั้งค่า System Preferences บน Menu bar หน้าจอ Mac OS 

 

 

การตั้งค่า G-suite บนเครื่อง Mac OS

2. จากนั้นคลิกเลือกไอค่อน Internet Accounts 

 

 

การตั้งค่า G-suite บนเครื่อง Mac OS

3. หากหน้าจอปรากฏภาพดังนี้ให้กดที่ เครื่องหมายบวก + ด้านล่างฝั่งซ้ายมือ

 

 

การตั้งค่า G-suite บนเครื่อง Mac OS

4. จากนั้นคลิกที่คำว่า Google 

 

 

การตั้งค่า G-suite บนเครื่อง Mac OS

5. เมื่อปรากฏหน้าจอดังรูปภาพ ให้กรอก E-mail ลงไป เสร็จแล้วคลิกที่คำว่า “ถัดไป” 

 

 

การตั้งค่า G-suite บนเครื่อง Mac OS

6. เมื่อปรากฏหน้าจอดังรูปภาพให้กรอกรหัสผ่านลงไป เสร็จแล้วคลิกที่คำว่า “ถัดไป” 

 

 

การตั้งค่า G-suite บนเครื่อง Mac OS

7. เมื่อปรากฏหน้าจอดังรูปภาพให้ติ๊กเลือก "Mail" 

    * หรือหากต้องการ Sync Calendars และ Contacts ด้วย ให้ทำการติ๊กเลือกที่ช่องด้านหน้าจากนั้นทำการกด “Done” เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่า