การติดตั้ง Office 365 Outlook บน Mac


การติดตั้ง Office 365 Outlook บน Mac

1. ไปที่ Application Outlook ก่อน จากนั้นคลิกเลือกที่คำว่า Outlook” ตามกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหมายเลข 1บน Menu bar 

แล้วคลิกเลือกที่คำว่า Preferences” ตามกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหมายเลข 2

 

 

การติดตั้ง Office 365 Outlook บน Mac

2. จากนั้นคลิกเลือกที่คำว่า Account” ตามกรอบสี่เหลี่ยมหมายเลข 3

 

 

การติดตั้ง Office 365 Outlook บน Mac

3. เมื่อหน้าจอปรากฏตามรูปภาพให้คลิกเลือกที่คำว่า Add Email Account” ตามกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหมายเลข 4

 

 

การติดตั้ง Office 365 Outlook บน Mac

4. จากนั้นให้ทำการใส่ Email” ตามกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหมายเลข 5 และคลิกที่คำว่า Continue” ตามกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหมายเลข 6

 

 

การติดตั้ง Office 365 Outlook บน Mac

5. เมื่อหน้าจอปรากฏตามรูปภาพให้ใส่ Password” ตามกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหมายเลข 7 จากนั้นให้คลิกที่คำว่า Sign in” ตามกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหมายเลข 8

 

 

การติดตั้ง Office 365 Outlook บน Mac

6. เมื่อหน้าจอปรากฏตามรูปภาพให้คลิกที่คำว่า Done” ตามกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหมายเลข 9 เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง