การลบไฟล์ บน OneDrive


การลบไฟล์ บน OneDrive

1. ไปที่หน้าแรกของ OneDrive

 

 

การลบไฟล์ บน OneDrive

2. เลือกไฟล์ที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกที่คำว่า “ลบ หรือ Delete” บนแถบเมนูบาร์ด้านบน

 

 

การลบไฟล์ บน OneDrive

3. เมื่อป๊อปอัพขึ้นให้คลิกเลือกที่คำว่า “ลบ หรือ Delete” เป็นอันเสร็จสิ้น