การเริ่มต้น Sync OneDrive


การเริ่มต้น Sync OneDrive

1. ไปที่ OneDrive เลือก “ซิงค์ หรือ Sync” บนแถบเมนูบาร์

 

 

การเริ่มต้น Sync OneDrive

2. จากนั้นเลือกที่ Open OneDrive”

 

 

การเริ่มต้น Sync OneDrive

3. ใส่ “อีเมล หรือ Email” ของผู้ใช้งาน

3.1 จากนั้นเลือก Sign in”

 

 

การเริ่มต้น Sync OneDrive

4. ใส่ “รหัสผ่าน หรือ Password”

4.1 เลือก “ลงชื่อเข้าใช้ หรือ Sign in”

 

 

การเริ่มต้น Sync OneDrive

5. จากนั้นเลือก “ถัดไป หรือ Next”

 

 

การเริ่มต้น Sync OneDrive

6. เลือก “ถัดไป หรือ Next” อีกครั้ง

 

 

การเริ่มต้น Sync OneDrive

7. เลือก Open my OneDrive – mail Master Company Limited folder” เป็นอันเสร็จ