การ Export User


การ Export User
1. ในหน้า Admin Center ไปที่ "Users"  >> "Active users"

2. คลิก "Export Users"

 

การ Export User

3. คลิก "Continue"