การ Import User


การ Import User

1. ในหน้า Admin center เลือก"Users" >> "Active users"

2. คลิก "Add multiple users"

 

การ Import User

3. เลือก "Download a CSV files with headers only "

3.1 เมื่อได้ไฟล์ Import_User_Template_en.csv มา ให้ทำการกรอกข้อมูลของแต่ละ User ที่ต้องการ Import เข้ามา และเซฟเป็นไฟล์ .csv เตรียมไว้


4. จากนั้นกด "Browse" แล้วเลือกไฟล์ .csv ที่สร้างเตรียมไว้จาก ขั้นตอนที่ 3

 

การ Import User

5. หลังจากเลือกไฟล์เรียบร้อยแล้ว ให้คลิก "Verify"

สังเกตุ ถ้าไฟล์นั้นสามารถใช้งานได้ จะขึ้นเครื่องหมายถูกสีเขียว

6. จากนั้นคลิก "Next"

 

การ Import User

7. คลิกเลือก Plan ให้กับ User แล้วกด "Next"

 

การ Import User

8. ขั้นตอนสุดท้าย ระบบจะแจ้งว่าจะส่ง Password ไปให้ที่อีเมลของ Admin ให้คลิก "Send and close"