การ Restore User


การ Restore User

1. ในหน้า Admin center เลือก "Users"  >>  "Deleted users" 

ในหน้านี้ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ใช้งานที่เคยถูกลบไปแล้วในระยะเวลา ไม่เกิน 30 วัน

 

การ Restore User

2. ติ๊กเลือกด้านหน้าของผู้ใช้งานที่ต้องการทำการ Restore กลับคืนมา 

3. จากนั้น คลิก "Restore"

 

การ Restore User

4. ในส่วนนี้ ระบบจะให้ทำการตั้ง Password ใหม่ โดยสามารถเลือกให้ระบบ Random password หรือ เราจะตั้งด้วยตัวเองก็ได้

จากนั้น คลิก "Restore"