การ Add Admin


การ Add Admin

1. ในหน้า Admin center ไปที่ "Users"  >>  "Active users"

 

การ Add Admin

2. ติ๊ก ด้านหน้าของชื่อผู้ใช้งานที่ต้องการตั้งให้เป็น Admin

3. จากนั้นคลิก "Manage roles"

 

การ Add Admin

4. เมื่อเข้ามาในหน้า Manage roles จะเห็นว่าสถานะผู้ใช้งานยังคงเป็นผู้ใช้งานธรรมดา ให้นำเครื่องหมายถูกออก 

 

การ Add Admin

5. จากนั้นให้ทำการ ติ๊ก เลือกในส่วนของ "Global administrator"

6. กด "Save changes"