การ Add a contact 365 บน outlook


การ Add a contact 365 บน outlook

1. คลิกเลือกไอค่อนรูปคนสองคนที่หน้าแรก ตามกรอบสี่เหลี่ยม

 

 

การ Add a contact 365 บน outlook

2. จากนั้นคลิกที่ “Add a contact”

 

 

การ Add a contact 365 บน outlook

3. เลือก “Browse” เพื่อ ใส่ “CSV file”

 

 

การ Add a contact 365 บน outlook

4. เสร็จแล้วคลิกที่ “Import” เพื่อนำเข้า

 

 

การ Add a contact 365 บน outlook

5. รอดาวโหลด

 

 

การ Add a contact 365 บน outlook

6. เมื่อหน้าจอปรากฎตามภาพตัวอย่างเป็นอันเสร็จ