การค้นหา Log mail Inbound และ Outbound


การค้นหา Log mail Inbound และ Outbound

1. เมื่อ Login Office 365 เข้ามาแล้ว ให้เลือกที่เมนู "Admin"

 

การค้นหา Log mail Inbound และ Outbound

2. ในหน้า Admin center ให้เลือกเมนู "Security & Compliance"

 

การค้นหา Log mail Inbound และ Outbound

3. คลิกที่ "Mail flow" และเลือก "Message trace"

 

การค้นหา Log mail Inbound และ Outbound

4. เมื่อเข้ามาที่หน้า Message trace ให้คลิกที่ "+Start a trace"

 

การค้นหา Log mail Inbound และ Outbound

5. ในส่วนของขั้นตอนที่ 5 นี้สามารถกด "Search" เพื่อดู Log ทั้งหมดได้เลย

5.1 หรือ หากต้องการดู Log เป็นรายบุคคลสามารถเลือกใส่ชื่อผู้ส่ง/ผู้รับ และเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดู Log จากนั้นกด "Search"

 

การค้นหา Log mail Inbound และ Outbound

6. ให้หน้านี้จะแสดง Log mail Inbound และ Outbound ทั้งหมด