นำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ (Import Contact)


นำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ (Import Contact)

1. เข้าที่หน้า บุคคล จากนั้นไปที่ "จัดการ"

 

 

นำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ (Import Contact)

2. คลิกที่ "นำเข้าที่ติดต่อ"

 

 

นำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ (Import Contact)

3. ขั้นตอนนี้ ให้เลือกไฟล์รายชื่อผู้ติดต่อที่เตรียมไว้ โดยกด "เรียกดู"

 

 

นำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ (Import Contact)

4. ให้คลิกเลือกไฟล์รายชื่อผู้ติดต่อที่เตรียมไว้ จากนั้นกด "Open"

 

 

นำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ (Import Contact)

5. เมื่อเลือกไฟล์เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการกด "นำเข้า"

 

 

นำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ (Import Contact)

6. เมื่อระบบนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อเสร็จเรียบร้อย จะขึ้นหน้าต่างดังภาพ ให้กด "ปิด" เป็นอันเสร็จขั้นตอน