การเปิด 2-Step Verification


การเปิด 2-Step Verification

1. คลิกที่รูปเฟืองด้ายขวาบน เลือก "การตั้งค่า"


การเปิด 2-Step Verification

2. เลือกเมนู "บัญชี" คลิกที่ "การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Google"


การเปิด 2-Step Verification

3. เลือกเมนู "ความปลอดภัย" คลิกที่ "การยืนยันแบบสองขั้นตอน"


การเปิด 2-Step Verification

4.  คลิก "เริ่มต้นใช้งาน"


การเปิด 2-Step Verification

5. กรอก "รหัสผ่าน" ของอีเมลที่ใช้งาน แล้วคลิก "ถัดไป"


การเปิด 2-Step Verification

6. กรอกเบอร์โทรศัพท์ และ เลือกวิธีรับรหัสแล้วคลิก "ถัดไป"

การเปิด 2-Step Verification

7. กรอกรหัสที่ได้รับทาง sms เพื่อยืนยันเบอร์โทร เสร็จแล้วกด "ถัดไป"


การเปิด 2-Step Verification

8. เปิดการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน เสร็จเรียบร้อย