แจ้งหยุดทำการในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563

Manual

1. เปิดโฟลเดอร์ trash แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการกู้ แล้วคลิกที่ Action ใน toolbar แล้วเลือก Move 2. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ แล้วคลิก Move  ...

อ่านต่อ
Line
Line
021163100