Manual

1. ไปที่ "รายชื่อติดต่อ" 2. กด "เพิ่มเติม" จากนั้นเลือก "ส่งออก" ตามรูปตัวอย่าง 3. เลือกกลุ่มที่ต้องการ Export จากนั้นเลือก รูปแบบ CSV ของ Google (สำหรับการนำเข้าสู่บัญชีผู้ ใช้ Google) จากนั้นกด "ส่งออก" จะได้ไฟล์ .CSV มา สามารถนำไปใช้ หรือเปลี่ยนเป็น .XLS ได้  ...

อ่านต่อ
Line
Line
0818020500