แจ้งหยุดทำการในวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563

Manual

1. ไปที่ รายชื่อติดต่อ จากนั้นคลิกที่ "ส่งออก"     2. เลือกกลุ่มที่ต้องการ Export จากนั้นเลือก รูปแบบเป็น Google CSV (สำหรับการนำเข้าสู่บัญชีผู้ ใช้ Google) จากนั้นกด "ส่งออก" จะได้ไฟล์ .CSV มา สามารถนำไปใช้ หรือเปลี่ยนเป็น .XLS ได้...

อ่านต่อ
Line
Line
021163100