แจ้งหยุดทำการ ในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563

Manual

1. คลิกที่แถบเมนู "File" เลือก "Account Settings" 2. แล้วเลือก "Account Settings" 3. คลิก "New"  4. จากนั้น กรอก "Email" ที่ต้องการเพิ่ม    5. คลิกที่ "Advanced options" ติ๊กเลือก "Let me set up my account manually" 6. แล้วกด "Connect" 7. เลือก "IMAP" 8. หน้า IMAP Account Settings ให้กรอกรายละเอียดตาม...

อ่านต่อ
Line
Line
0818020500