แจ้งหยุดทำการในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563

Manual

1.ไปที่หน้า Address Book 2. เลือก Folder ที่ต้องการนำผู้ติดต่อเข้า 3. เลือก Folder-specific actions ที่ Icon ถัดจากชื่อของ Folder แล้วคลิกที่ Import 4. เลือก vCard format ที่หน้าต่างการนำเข้า คลิกที่  Select file เลือกไฟล์ vCard 5. คลิกที่ Import (รายชื่อผู้ติดต่อจะอยู่ใน Folder ที่เลือกไว้ข้างต้น)...

อ่านต่อ
Line
Line
021163100