Manual

1. ไปที่ "รายชื่อติดต่อ" 2. จากนั้นเลือกที่ "ตั้งกลุ่มใหม่" ตามรูปด้านบน 3. พิมพ์ชื่อกลุ่มที่ต้องการตั้ง **ในตัวอย่างตั้งชื่อ TEST** จากนั้นกด "ตกลง" 4. จะปรากฏกลุ่มที่ตั้งที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ ตามรูปตัวอย่าง เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน...

อ่านต่อ

1. ไปที่ รายชื่อติดต่อ จากนั้นคลิกที่ "ส่งออก"     2. เลือกกลุ่มที่ต้องการ Export จากนั้นเลือก รูปแบบเป็น Google CSV (สำหรับการนำเข้าสู่บัญชีผู้ ใช้ Google) จากนั้นกด "ส่งออก" จะได้ไฟล์ .CSV มา สามารถนำไปใช้ หรือเปลี่ยนเป็น .XLS ได้...

อ่านต่อ
Line
Line
021163100