แจ้งหยุดทำการในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563

Manual

1. คลิก New ที่ Toolbar 2. ใส่หัวข้อและกรอกข้อมูลเพิ่มเติม หากต้องการใส่ข้อมูลโดยละเอียดให้กดที่ Expand form Subject – หัวข้อ Description – รายละเอียด Expand form/Collapse form – เปิด/ปิด การใส่ข้อมูลโดยละเอียด Start date/Due date – วันที่เริ่มงาน / วันครบกำหนดงาน All day – ใช้เวลาทั้งวัน Repeat – การเลือกวันที่ต้องการทำอีกครั้ง Reminder/Reminder date – การแจ้งเตือนแบบระบุวันหรือเวลา Status – สถานะของงาน ...

อ่านต่อ
Line
Line
021163100