1. คลิกที่ New ใน Toolbar   2. ใส่หัวข้อ สถานที่ และคำบรรยาย หากต้องการสร้างการนัดหมายไว้ที่ Folder อื่น  ให้คลิกที่ ชื่อ Folder ทางด้านขวามือบน ถัดจากคำว่า Calendar เพื่อเลือก Folder ที่ต้องการ 3. ตั้งค่า วัน-เวลา ที่เริ่มและจบ สำหรับการนัดหมายที่ต้องใช้เวลาทั้งวัน ให้เลือก All Day  หรือ หากต้องการเลือกตารางนัดหมายในวันว่าง คลิกที่ Find a free time เพื่อเรียกดูวันว่างทั้งหมด 4. หากต้องการตั้งค่า การนัดหมายซ้ำกัน ให้ ติ๊กที่ช่อง Repeat เพื่อทำการเลือกช่วงวันท...

อ่านต่อ
021163100
Line
Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.