ค้นหา รายชื่อผู้ติดต่อ (การค้นหาทำได้โดยการ คลิกที่ Search bar ใส่ช้อความที่ต้องการค้น คลิกที่  All Folder เพื่อเปลี่ยน Folder ในการค้นหา) Folder tree Tool bar New – สร้างผู้ติดต่อ Send mail – ส่ง Mail หาผู้ติดต่อ Invite – เชิญผู้ติดต่อเข้าร่วมการนัดหมาย Edit – แก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อ Delete – ลบข้อมูลผู้ติดต่อที่เลือกไว้ View – เลือกแบบการดู เป็น Folder View หรือ Checkboxes Display area List - รายชื่อผู้ติดต่อ ...

อ่านต่อ
021163100
Line
Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.