ค้นหา รายการ Task (การค้นหาทำได้โดยการ คลิกที่ Search bar ใส่ช้อความที่ต้องการค้น คลิกที่  All Folder เพื่อเปลี่ยน Folder ในการค้นหา) Folder tree Toolbar New Add local file – เพิ่มไฟล์ Add note – สร้าง ข้อความ New text document – สร้าง  Word New spread sheet – สร้าง excel Add new folder – เพิ่ม Folder Share icon – กดเพื่อเข้าฟังก์ชั่น การแชร์ เพื่อแชร์ไฟล์ หรือ โฟลเดอร์ Viewer icon – กดเพื่อเข้าฟังก์ชั่นมุมมองขอ...

อ่านต่อ
0839095836
Line
Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.