แจ้งหยุดทำการ ในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563

Manual

1. เลือกโฟลเดอร์จาก My Address Books หรือ Public Address Books จาก Folder tree 2. เลือก Folder-specific actions ที่ Icon ถัดจากชื่อของ Folder แล้วคลิกที่ Export 3. เลือก Format ที่ต้องการ แล้วคลิกที่ Export  ...

อ่านต่อ
Line
Line
0818020500