1. ไปที่ Mail > Account 2. กด "Add Other Accoint" 3. กด "CardDAV account" 4. เลือก Advanced จากนั้นกรอกข้อมูล  User Name : อีเมล์  Password : รหัสผ่าน  Server Address : d.mailmaster.co.th  Server Path : /  Port 443 จากนั้นกด Sign In...

อ่านต่อ

1. คลิกที่ Mail เลือก "Add Account" 2. เลือก "Other Mail Account" แล้วกด "Continue" 3. กรอก ชื่อ, อีเมล และ รหัสผ่าน แล้วกด "Sign In" 4. กรอก    Incoming Mail Server : imap.mailmaster.co.th    Outgoing Mail Server : smtp.mailmaster.co.th    จากนั้น กด "Sign In" 5. กด "Done"   Add Account เสร็จสิ้น...

อ่านต่อ
0839095836
Line
Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.