Manual

1. ไปที่ "ปฏิทิน" 2. กดที่ "ปฏิทินของอื่นๆ" จากนั้นกดเลือก "เพิ่มปฏิทินของผู้ร่วมงาน"   3. ให้พิมพ์ชื่ออีเมลของรายชื่อติดต่อ จากนั้นกด "เพิ่ม"...

อ่านต่อ
Line
Line
021163100