Blog

วิธีการเปลี่ยนชื่อผู้อีเมลสำหรับการส่งออก

ท่านสมาชิกสามารถเปลี่ยนชื่อที่แสดงในส่วนของผู้ส่งอีเมลได้ดังนี้ค่ะ 1. ทำการ login เข้าอีเมลที่ต้องการเปลี่ยน คลิกไอคอนรูปฟันเฟือง และคลิกเลือก การตั้งค่า 2. คลิกที่แท็บ บัญชี ที่เมนูส่งอีเมลใ...

อ่านต่อ
Line
Line
021163100