คู่มือการใช้ Calendar


คู่มือการใช้ Calendar

 

1. เขียนเหตุการณ์และ สร้างกิจกรรม


คู่มือการใช้ Calendar

2. ใส่วัน เวลา และรายละเอียดต่างๆลงไป เพิ่มผู้เข้าร่วมที่ต้องการ (ต้องใช้เป็น @gmail.com เท่านั้น) จากนั้นจดหมายเชิญจะถูกส่งไปที่ Email ผู้เข้าร่วม