Manual

1. ไปที่ "รายชื่อติดต่อ" 2. ไปที่ "เพิ่มเติม" กดเลือก "นำเข้า" 3. ไปที่ "เลือกไฟล์" เลือกไฟล์ในเครื่องที่มีรายชื่อที่ต้องการนำเข้า จากนั้นกด "นำเข้า" รายชื่อที่อยู่ในไฟล์ก็จะมาอยู่ที่อีเมล เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน **ตัวอย่างไฟล์ สามารถทำไฟล์ CSV ได้จาก Microsoft Excel โดย save เป็น .csv โดยไฟล์นั้นจะมี ( First Name, Last Name, Email Address ตามตัวอย่าง )  ...

อ่านต่อ

1. ไปที่ "รายชื่อติดต่อ" 2. กด "เพิ่มเติม" จากนั้นเลือก "ส่งออก" ตามรูปตัวอย่าง 3. เลือกกลุ่มที่ต้องการ Export จากนั้นเลือก รูปแบบ CSV ของ Google (สำหรับการนำเข้าสู่บัญชีผู้ ใช้ Google) จากนั้นกด "ส่งออก" จะได้ไฟล์ .CSV มา สามารถนำไปใช้ หรือเปลี่ยนเป็น .XLS ได้  ...

อ่านต่อ

1. ไปที่ Mail > Account 2. กด "Add Other Accoint" 3. กด "CardDAV account" 4. เลือก Advanced จากนั้นกรอกข้อมูล  User Name : อีเมล์  Password : รหัสผ่าน  Server Address : d.mailmaster.co.th  Server Path : /  Port 443 จากนั้นกด Sign In...

อ่านต่อ

      1. ดาวนโหลด แอปพลิเคชั่น F-Droid จากลิงก์ https://f-droid.org/FDroid.apk  กด "ตกลง" 2. กด "เปิด"  3. กด "ติดตั้ง"    4. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ให้กด "เปิด" 5. ถัดมาให้กดไอคอนสำหรับค้นหา 6. ค้นหา "DAVdroid"  กดเข้าไปที่ "DAVdroid Sync Contacts,Calendar and Tasks"    7. กด "Install"  8. จากน...

อ่านต่อ
Line
Line
0818020500