การเพิ่มผู้ติดต่อจาก vCard ผ่านอีเมล


1. เลือกอีเมล มีแนบไฟล์ vCard จากหน้า Email

2. คลิกที่ไฟล์แนบ แล้วคลิกที่ Add to address book ในเมนู

การเพิ่มผู้ติดต่อจาก vCard ผ่านอีเมล

การเพิ่มผู้ติดต่อจาก vCard ผ่านอีเมล