การนำเข้าผู้ติดต่อจาก vCard format


การนำเข้าผู้ติดต่อจาก vCard format

1.ไปที่หน้า Address Book
2. เลือก Folder ที่ต้องการนำผู้ติดต่อเข้า
3. เลือก Folder-specific actions ที่ Icon ถัดจากชื่อของ Folder แล้วคลิกที่ Import


การนำเข้าผู้ติดต่อจาก vCard format

4. เลือก vCard format ที่หน้าต่างการนำเข้า คลิกที่  Select file เลือกไฟล์ vCard


การนำเข้าผู้ติดต่อจาก vCard format

5. คลิกที่ Import (รายชื่อผู้ติดต่อจะอยู่ใน Folder ที่เลือกไว้ข้างต้น)