วิธีการ Export Folder ที่ต้องการ


วิธีการ Export Folder ที่ต้องการ

1. เลือกโฟลเดอร์จาก My Address Books หรือ Public Address Books จาก Folder tree
2. เลือก Folder-specific actions ที่ Icon ถัดจากชื่อของ Folder แล้วคลิกที่ Export


วิธีการ Export Folder ที่ต้องการ

3. เลือก Format ที่ต้องการ แล้วคลิกที่ Export