การกู้คืนไฟล์ที่ถูกลบจาก Drive


การกู้คืนไฟล์ที่ถูกลบจาก Drive

1. เปิดโฟลเดอร์ trash แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการกู้ แล้วคลิกที่ Action ใน toolbar แล้วเลือก Move


การกู้คืนไฟล์ที่ถูกลบจาก Drive

2. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ แล้วคลิก Move