การลบไฟล์แบบถาวร


การลบไฟล์แบบถาวร

1. เปิดโฟลเดอร์ Trash เลือกไฟล์ที่ต้องการลบ


การลบไฟล์แบบถาวรการลบไฟล์แบบถาวร

2. คลิก Delete แล้วกด Confirm เพื่อทำการลบไฟล์อย่างถาวร