การตั้ง Permission การเข้าถึง


การตั้ง Permission การเข้าถึง

1. คลิกที่ Folder ที่ต้องการกำหนดการเข้าถึง จากนั้นคลิกขวา เลือก "Permissions/invite people"


การตั้ง Permission การเข้าถึง

2. กรอกรายละเอียด และ Add ผู้ที่ต้องการให้เข้าถึงโฟลเดอร์นั้น จากนั้นกด "Save"