ส่วนประกอบของเมล


ส่วนประกอบของเมล

ส่วนประกอบของเมล

 1. Search bar (การค้นหาทำได้โดยการ คลิกที่ Search bar ใส่ข้อความที่ต้องการค้น คลิกที่  All Folder เพื่อเปลี่ยน Folder ในการค้นหา)
 2. Folder tree
 3. Toolbar
 4. Compose button – การสร้างอีเมล
 5. Reply to sender icon – ตอบกลับถึงคนที่ส่งอีเมลมา
 6. Reply to all recipients icon – ตอบกลับถึงทุกคนที่มีชื่ออยู่ในอีเมล
 7. Forward icon – ส่งต่ออีเมล
 8. Delete icon – ลบอีเมล
 9. Set color icon – เลือกสีของอีเมล
 10. Display area – หน้ารวมอีเมล

ส่วนประกอบของเมล
ส่วนประกอบ การเขียนอีเมล หรือ แก้ไข

 1. Send – ส่งอีเมล
 2. Save – เก็บอีเมลที่ร่างเอาไว้ใน โฟลเดอร์ Drafts
 3. Discard – ยกเลิกอีเมลที่สร้าง
 4. To – ถึง
 5. Subject – หัวข้อ
 6. Attachments – การแนบไฟล์ – สามารถเลือกจาก Drive หรือ อัพโหลดใหม่ได้
 7. Signatures – เลือกลายเซนต์ที่ต้องการ
 8. Options – ปรับแต่งการส่งอีเมล